حامیان جشنواره

"مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی" وابسته به معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

                                   حامی یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران