فراخوان انتخاب پایان‌نامه‌های برتر جشنواره پویانمایی

فراخوان پایان نامه علمی منتخب

دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، از همه ی دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت شرکت در چهارمین دوره انتخاب پایان نامه برتر علمی با محوریت انیمیشن دعوت به عمل می آورد. به این مناسبت از واجدین شرایط دعوت می شود که چکیده ی پایان نامه خود را برای بررسی و انتخاب در دو قالب word وPdf از طریق ایمیل به دفتر جشنواره ارسال نمایند.

 • چکیده آثار منتخب در کتاب جشنواره به چاپ خواهد رسید و جهت ارائه ی پوستر به جشنواره دعوت خواهد شد.
 • برای پوسترهای علمی راه یافته گواهی ارائه در جشنواره صادر خواهدشد.
 • پایان نامه یا رساله هایی که امتیازلازم راکسب نمایند، فرصت ارائه درپنل علمی را خواهند داشت.
 • پایان نامه یا رساله ی برتر بر اساس قوانین جشنواره و دانشگاه ذیربط بصورت کتاب چاپ خواهد شد.

شرایط لازم:

 1. حداقل نمره ی مورد قبول پایان نامه یا رساله، 18 از 20 می باشد.
 2. تاکید اصلی محتوای پایان نامه یا رساله باید بر انیمیشن باشد.
 3. نوآوری و محتوای مفید و مناسب جهت رشد و گسترش انیمیشن ایران،در ارزیابی اثر ارسالی حائز اهمیت است.
 4. نتایج پژوهش و واژگان کلیدی در چکیده ی ارسالی درج شده باشد.
 5. پایان نامه یا رساله در سامانه پارسای ایرانداک ثبت و تایید شده باشد.
 6. تاریخ دفاع از 1397/6/1الی1400/6/30باشد.
 7. پایان نامه نظری یا رساله در دوره های قبل جشنواره شرکت نکرده باشد.

مهلت ارسال چکیده1400/10/22 

آدرس ارسال آثار:

Info15@tehran-animafestival.ir