مسابقه بین‌الملل 5

 

بی‌جان

لوچیا بلگرونی/ 08:30 /بریتانیا

بازگشت مسیح

جوان سی گرتس/ 02:20 /آمریکا

آخرهفته‌ها

تریوور خیمنز/ 15:17 /آمریکا

این رؤیای من نبود...

وریا نیک منش، مریم هاش منژاد/ 01:40 /ایران

دریاچه

هانا لطیف، ماتیو لابای/ 06:08 /بلژیک

ماری و هفت کوتوله

ریهو اونت/ 12:30 /استونی

داستان پتو

ماریا کوتزمنکو/ 03:29 /روسیه

بویزی

مانی وطن دوست/ 03:08 /ایران

کابوی سحرخیز

فرناندو پومارس/ 15:00 /اسپانیا

مرد جیبی

آنا شوبینیدزه/ 07:00 /فرانسه، سوئیس، گرجستان

جینگلیکس

آنتوان وِرشاگین/ 11:00 /روسیه

6:01

سرگی ریابوف/ 02:53 /روسیه

باران

پیوتر میلچارک/ 05:00 /لهستان