تلویزیونی

یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

آثار راه یافته به بخش تلویزیونی مسابقه ایران

 


ردیف

کد پیگیری

عنوان اصلی

کارگردان

تهیه کننده 

1

NA-16-11-608

مستقیم

حمید برزوئی، مهدی موحد

حمید برزوئی

2

NA-1858-11-1311

دیدی و بودی (یه تقلب کوچولو)

سجاد حضرت قلی زاده، مونا عبداله شاهی، احسان توسلی زاده

احسان توسلی زاده

3

NA-1664-11-1316

بلولوآ (اینفلوئنسر)

مرتضی نائیجی، هاجر مهرانی

سعید نجد

4

NA-2022-11-1636

اینجوری بهتره (سفر دریایی)

شیوا ممتحن

سیما ممتحن، مرکز پویانمایی صبا

5

NA-2067-11-1701

شاهنامه قسمت 22

حسین صفارزادگان

مجید اسماعیلی

6

NA-2070-11-1835

هزار افسان (افسانه زال و سیمرغ)

اصغر صفار، عباس جلالی یکتا

اصغر صفار، مرکز پویانمایی صبا 

7

NA-23-11-1921

بیشور (قسمت2)

امین حق شناس

امین حق شناس

8

NA-23-11-1922

OBC num6

امین حق شناس

امین  حق شناس

9

NA-23-11-1927

بیشور (قسمت3)

امین حق شناس

امین حق شناس