دینی و ارزش های انقلاب اسلامی ایران

یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

آثار راه یافته به بخش دینی و ارزش های انقلاب اسلامی مسابقه ایران

 ردیف

کد پیگیری

عنوان اصلی

کارگردان

تهیه کننده 

1

NA-857-11-820

چراغ گنبد

ساره شفیعی پور

علی ثابت نیا، مرکز افرینش های هنری آستان قدس رضوی

2

NA-1134-11-951

سرّ عروج

حسن اسدی

حوزه هنری استان کرمان

3

NA-124-11-1150

داستان لیلة  الفراش

فاطمه فتحی منش

فاطمه فتحی منش

4

NA-1697-11-1209

سنگ‌های سپید

فاطمه حسنی

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

5

NA-1697-11-1212

بالانس

برزان رستمی

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

6

NA-1657-11-1254

شهر هزار کبوتر

وریا نیک منش، مریم هاشم نژاد

علی ثابت نیا

7

NA-1668-11-1314

قرار

مریم هاشم نژاد، وریا نیک منش

علی ثابت نیا

8

NA-1915-11-1398

چراغی بیافروز

ارشاد رهبر صبح خیز

رضا  تقدسی، موسسه فرهنگی حور

9

NA-1915-11-1404

اسراف

ابراهیم ساکتی

رضا  تقدسی، موسسه فرهنگی حور

10

NA-2070-11-1707

کیست مرا یاری دهد؟

اصغر صفار

اصغر صفار، طه تی وی (شركة سنبلة)

11

NA-23-11-1918

خیمه خورشید سوخت

ایرج محمدی رزینی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان