دانشجویی

یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

آثار راه یافته به بخش دانشجویی مسابقه ایران

 


ردیف

کد پیگیری

عنوان اصلی

کارگردان

تهیه کننده 

1

NA-305-11-221

یک نفس عمیق بکش!

زهرا صفدری شادلو

زهرا صفدری شادلو

2

NA-315-11-540

بیشتر

مرضیه راسخ

مرضیه راسخ، دانشگاه هنر تهران

3

NA-594-11-977

پاپیتال

نرگس ذاکری زفرقندی

نرگس ذاکری زفرقندی

4

NA-1691-11-1169

باربر

داریوش اسکویی

داریوش اسکویی

5

NA-1697-11-1220

یک نفر

محبوبه کلایی

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

6

NA-1811-11-1280

جلد مجله

یگانه مقدم

یگانه مقدم

7

NA-457-11-1371

پلکان

سیامک واحد

سیامک واحد، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

8

NA-1550-11-1572

بالزی

سید محسن پورمحسنی شکیب

سید محسن پورمحسنی شکیب

9

NA-861-11-1590

پریوش

آمنه منشی زاده

آمنه منشی زاده

10

NA-805-11-1603

کوله پشتی

افسانه عزیز محمدی

افسانه عزیز محمدی

11

NA-1340-11-1639

متفکر

مهدیه رئیسی، مهران زعیم

مهدیه رئیسی

12

NA-1244-11-1640

کلاف

ملیحه غلام زاده

سیدجواد حسینی نژاد

13

NA-1885-11-1775

گرسنگی

زهرا رستم پور

زهرا رستم پور

14

NA-1148-11-1806

نیمه ی پنهان

مرضیه میثمی آزاد

مرضیه میثمی آزاد

15

NA-668-11-1904

سفر

رعنا حجازی

رعنا حجازی

16

NA-23-11-1910

routinize

امیر کاظمی

امیر کاظمی