پایان نامه نظری

فراخوان پایان نامه علمی منتخب

 

دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، از همه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت شرکت در چهارمین دوره انتخاب پایان نامه برتر علمی با محوریت انیمیشن دعوت به عمل می آورد. به این مناسبت از واجدین شرایط دعوت می شود که چکیده پایان نامه خود را برای بررسی و انتخاب در دو قالب word و Pdf از طریق ایمیل به دفتر جشنواره ارسال فرمایند.

 • چکیده آثار منتخب در کتاب جشنواره به چاپ خواهد رسید و جهت ارائه پوستر به جشنواره دعوت خواهد شد.
 • برای پوسترهای علمی راه یافته گواهی ارائه صادر خواهدشد.
 • پایان نامه یا رساله هایی که امتیازلازم راکسب نمایند فرصت ارائه درپنل علمی را خواهد داشت.
 • پایان نامه یا رساله برتر بر اساس قوانین جشنواره و دانشگاه ذیربط بصورت کتاب چاپ خواهد شد.

شرایط لازم:

 1. حدنصاب مورد قبول پایان نامه یا رساله نمره ی 18 از 20 می باشد.
 2. تاکید اصلی محتوای پایان نامه یا رساله بر انیمیشن باشد.
 3. نوآوری و محتوای مفید و مناسب جهت رشد و گسترش انیمیشن ایران، در ارزیابی اثر ارسالی حائز اهمیت است.
 4. نتایج پژوهش و واژگان کلیدی در چکیده ی ارسالی درج شده باشد.
 5. پایان نامه یا رساله در سامانه پارسای ایرانداک ثبت و تایید شده باشد.
 6. تاریخ دفاع از   1397/6/1 الی1400/6/30باشد.
 7. پایان نامه نظری یا رساله در دوره های قبل جشنواره شرکت نکرده باشد.

مهلت ارسال چکیده: 1400/10/22

آدرس ارسال آثار: 

Info15@tehran-animafestival.ir