تجربی

یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

آثار راه یافته به بخش تجربی مسابقه ایران

 


ردیف

کد پیگیری

عنوان اصلی

کارگردان

تهیه کننده 

1

NA-684-11-783

Circles Circle

علی بیطرف، مهدی شیری

مهدی شیری، علی بیطرف

2

NA-677-11-785

تهران

مسعود معین اسلام

مسعود معین اسلام

3

NA-925-11-844

چشمان سرخ

شهرام خوارزمی

شهرام خوارزمی، مرکز گسترش مستند و تجربی

4

NA-114-11-889

قصر دل افروز

سید عقیل حسینیان نسب

استودیو چپ چین

5

NA-1697-11-1210

سینک

محبوبه کلایی

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

6

NA-1697-11-1219

پسر دریا

عباس جلالی یکتا

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

7

NA-2001-11-1632

فرافکنی اثیری

محمدرضا طزری

محمدرضا طزری

8

NA-2091-11-1747

گاو بازی با اسبان

مهدی شیری

مهدی شیری

9

NA-2131-11-1848

یکی از ما

امیر کاظمی

امیر کاظمی

10

NA-2091-11-1876

انیمیشن؛ تجربه

مهدی شیری

مهدی شیری 

11

NA-23-11-1925

Blank

امین حق شناس

Sonic Winter