EN

ثبت نام بازار

مراحل ثبت نام ششمین بازار ملی پویانمایی تهران 1397

تکمیل فرم ثبت نام
درخواست کنندگان گرامی تصویر فرم ثبت نام با مهر و امضای شرکت را از طریق پست الکترونیکی info8@tehran-animafestival.ir قبل از تاریخ مقرر در فراخوان (30 آبان ماه 1397)  ارسال نمایید. خواهشمند است اصل فرم ثبت نام به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شود.

دریافت فرم ثبت نام

انتخاب غرفه در بازار ملی
انتخاب ابعاد و کد غرفه  در پایگاه www.tehran-animafestival.ir ، بخش راهنمای بازار انجام می شود و تایید نهایی از طریق تماس تلفنی با مدیر بازار امکان پذیر می باشد. اولویت واگذاری غرفه ها به ترتیب ثبت نام انجام می شود.

پرداخت هزینه غرفه
متقاضیان پس از تایید نهایی غرفه، و پرداخت هزینه غرفه به شماره حساب 4001032204007151  بانک ملی  شعبه جم به نام درآمدهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شماره شبا 

IR 660100004001032204007151 واریز نموده و  تصویر فیش بانکی را با کیفیت 300DPI  به پست الکترونیکی  info8@tehran-animafestival.ir ارسال نمایند. خواهشمند است اصل فیش پرداخت به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شود.

اطلاعات مورد نیاز ثبت نام
در پایان ارسال موارد ذیل به پست الکترونیکی  بازار الزامی است:
آرم شرکت با کیفیت DPI  300 و فرمت تصویری PNG
تیزر تبلیغاتی با کیفیت بالا و فرمت MP4
تبیین برنامه اختصاصی روزها و ساعت های غرفه در بازار ملی پویانمایی (برنامه کارگاه ها باید در برنامه اختصاصی  ذکر شود و با دبیرخانه جشنوراه هماهنگ شود.)
تصاویر طراحی داخلی وموارد تبلیغاتی غرفه
پس از تکمیل مراحل ثبت نام مجوز حضور در ششمین بازار ملی پویانمایی تهران از سوی دبیرخانه جشنواره صادر خواهد شد.

چرا باید در بازار ملی پویانمایی شرکت کنیم؟
معرفی شرکت کنندگان ششمین بازار ملی پویانمایی تهران در قالب موارد چاپی از قبیل (بولتن، کاتالوگ، کتاب راهنمای بازار و نشریات) و پایگاه های اینترنتی در جشنواره  
ایجاد بستری مناسب برای پیوند سرمایه گذاران و تولیدکنندگان
صدور و اعطای گواهی شرکت در ششمین بازار ملی پویانمایی تهران 1397
ایجاد فضای علمی و معرفی دستاوردهای نوین در قالب نشست های تخصصی بازار

تلفن: 88971331
فکس:88958779
پست الکترونیکی : info8@tehran-animafestival.ir
پایگاه الکترونیکی www.tehran-animafestival.ir
آدرس : تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری