EN

آیین نامه ششمین بازار ملی پویانمایی تهران 1397

 برپایی غرفه ها

برپایی و نصب غرفه ها در بازار مورخ 8 تا 11 اسفندماه 1397 از ساعت 9 صبح تا 20شب امکان پذیر است.
بازار ملی پویانمایی تهران در  تاریخ  12  اسفندماه تا  16 اسفندماه 1397 از ساعت 14:00تا 21:00 درمرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش کودکان ونوجوانان برگزارمی‌شود.
زمان جمع آوری  غرفه‌ها یک روز پس از اختتامیه مورخ 17 اسفندماه 1397 امکان پذیراست.
 
نمایش فیلم در غرفه
برای نمایش فیلم ها در محیط غرفه و ارائه بهترآثار در بازاراز هدفون سیم داراستفاده نمایید.
توصیه می شود در صورت امکان آثار با زیرنویس انگلیسی ارائه گردد.

مقررات غرفه داران
حداقل یک متصدی شرکت می‌بایست در تمامی ساعات کاری بازار در غرفه حضور داشته باشد.
بدیهی است مسئولیت غرفه با نماینده اصلی شرکت می باشد.
کارگاه ها در غرفه باید در برنامه روزانه ذکرگردیده و  با دبیرخانه بازار هماهنگ شود.
خواهشمند است از تجهیزات موجود و فضای بازار مراقبت فرمایید.
در صورت بروز هر گونه آسیب، مسئولیت به عهده غرفه دار خواهد بود.
تبلیغات شرکت ها باید در محل های معین بازار ملی پویانمایی تهران انجام شود.نصب پوسترهای تبلیغاتی خارج از مکان‌هایی که توسط بازار تعیین شده، غیر مجاز است.
در بازارملی مسئولیت وسایل شخصی و تجهیزات غرفه بر عهده غرفه داران خواهد بود.
رعایت شئونات اسلامی و قوانین و مقرارات بازار توسط شرکت کنندگان الزامی است.