شیوع جهانی ویروس کرونا

شیوع جهانی ویروس کرونا به یقین تأثیر چشم‌گیری بر رویدادها و جشنواره‌های بین المللی گذاشته است.

شیوع جهانی ویروس کرونا به یقین تأثیر چشم‌گیری بر رویدادها و جشنواره‌های بین المللی گذاشته است.

 ما آرزو می‌کنیم تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد مهار این ویروس و بازگشت زندگی به روال عادی باشیم و امیدواریم جشنواره ی بین‌المللی پویانمایی تهران طبق برنامه‌ ی پیش بینی شده برگزار شود. اما بنا به ضرورت و توصیه‌های ستاد بحران بیماری کرونا در صورت عدم کنترل ویروس، چگونگی برگزاری جشنواره و تغییر تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد.