EN

غیرت جوانانِ عاشق، جشنواره انیمیشن تهران را نجات داد

جشنواره انیمیشن تهران نوزادی بود که از مادری مرده به دنیا آمد. در حالی که مادر این نوزاد، زنی محتشم و محترم بود و جهانی را خیره به خود کرده بود، چنین نوزادی صد البته کم جان بود و سال‌ها طول کشید تا آرام آرام قوت بگیرد و راه رفتن بیاموزد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در دهه‌ی آغاز تولد جشنواره‌ی انیمیشن تهران هنوز شرایط کشور آشفته و پیچیده بود و نه تنها جشنواره، که خود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار شکننده و سرگردان بین مدعیان و وزارتخانه‌های مختلف بود و از ثبات و حمایت لازم برخوردار نبود.

همین جا باید بگویم که تنها نسیم موافقی که این جشنواره را نجات داد، جوان‌های با غیرت و با همتی بود که به آن عشق ورزیدند و با کار دائم و شکیبایی قابل تحسین خود، تیرک این چادر را نگه داشتند. این نیروهای احترام‌انگیز، همانا ابتدا منصور کدیور و سپس محمدرضا کریمی‌صارمی هستند که نزد من مردان محترمی هستند. از بقیه‌ی مردان این عرصه که نام‌شان را از خاطر برده ام، پوزش می‌خواهم.