EN

مدرسه ی زندگی

مدرسه ی زندگی موسس های است که توسط آلن دو باتن در سال 2008 در بریتانیا تاسیس شد و هم اکنون شعبه های متعددی در سراسر جهان دارد.
هدف این موسسه، ارائه ی توصیه ها و آموزش مهارت های زندگی است که دو باتن خود نویسنده ی کتب پرفروشی در این حیطه است.
یکی از راه های ارائه ی این آموزش ها، ویدئوهایی است که در آن ها از انیمیشن و موشن گرافیک استفاده شده و اکثرا توسط استودیوها و یا
هنرمندان مستقل فعال در زمینه ی انیمیشن ساخته شده اند. بخش نمایش ویژه ی مدرسه ی زندگی، دربرگیرنده ی تعدادی از این ویدیوها است که
علاوه بر تکنیک های متنوع، محتوای آموزشی کاربردی و همگانی دارند و نیز الگویی مناسب برای ساخت آثار آموزشی هستند.