EN

چشم انداز

نمایش آثار این بخش با تاکید بر جنبه های آموزشی و اطلاعاتی ، به شیوه غیر رقابتی و باگزینش از میان تولیدات کشورهای مختلف صورت می پذیرد. پرداختن به موضوع هایی همانند استعدادهای نوپا ،تبیین جایگاه پویانمایی در آثار تبلیغی، مروری بر آثار یک فیلمساز و مواردی از این دست مورد توجه قرار خواهد گرفت.

- مجارهای جستجوگر
- یونان: انیمیشن و اسطوره
- آکادمی فیلم بادن 1: هنر و تکنیک
- آکادمی فیلم بادن 2: هنر و تکنیک
- دانشگاه صدا وسیما
- فضا و انیمیشن:  کرومه، سرازینا و دیگران