EN

داوران سیفژ


آزاده شکوری راد
وی متولد 1354 تهران، و دانش آموخته ی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران، کارشناس تولید سیما )گرایش انیمیشن(
از دانشکده ی صدا و سیما، و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده ی هنر دانشگاه تربیت مدرس است. شکوری راد علاوه بر عضویت در شورای
هنری شبکه های نسیم و نمایش، و همکاری با شبکه ی آموزش سیما در مقام گرافیست، نویسنده وکارگردان فیلم ها و مجموعه های انیمیشن نیز
فعال است، و جوایز متعددی را از جشنواره های مختلف دریافت کرده است.

ولکر پتزولد
وی در سال 1951 به دنیا آمده و در رشته های شیمی، اقتصاد، فلسفه و زیبایی شناسی تحصیل کرده است. او نویسنده ی مستقل، ناشر، طراح
جشنواره ها و یکی از موسسین جشنواره ی فیلم کتبوس است و با پروژه های مختلفی از جمله جشنواره ی فیلم کودکان و نوجوانان شلینگل همکاری
می کند.